Den Bornholmske Gårdbutik
VELKOMMEN > Bornholmerlam & Bornholmerfår

Bornholmerlam & Bornholmerfår

- er varemærker som tilhører Den Bornholmske Gårdbutik, så derfor bliver du stillet videre hertil, når du søger på www.bornholmerlam.dk og www.bornholmerfår.dk

Da efterspørgslen på godt bornholmsk lamme- og fårekød er stigende undersøger vi for øjeblikket mulighederne for at tage dyr ind fra et antal bornholmske besætninger.


Kravene til dyrevelfærd,  kødkvalitet og sporbarhed vil være de samme som vi stiller til "Hammershuslam", men produkterne fra andre besætninger vil blive markedsført under mærkerne "Bornholmerlam" og "Bornholmerfår".